Ponuka práce > stavbyvedúci

stavbyvedúci

Náplň práce

Organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a všetky súvisiace činnosti na stavenisku, o čom vedie denne evidenciu v stavebnom denníku. Koordinuje súčinnosť všetkých odávateľov na stavbe. Určuje začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác. Organizuje náväznosť jednotlivých prác dodávateľov a subdodávateľov na stavbe. Zodpovedá za kvalitu prevádzaných prác a dodávok vlastnými pracovníkmi a dodávateľskými firmami. Preberá stavebné výrobky, zisťuje ich kvalitu a určuje ich použitie, popr. umiestnenie na stavbe. Dáva príkazy na okamžité zastavenie prác, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ďalšia činnosť neprípustná. Pri zabezpečovaní zákazky úzko spolupracuje so stavebníkom, technickým dozorom a projektantom.

Požiadavky

Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky-Slovenská komora stavebných inžinierov /okruhla pečiatka/

Ďalšie informácie

Na výberové konanie budú prizvaní len uchádzači, ktorí vyhovujú podmienkam výberového konania. Výberové konanie bude prebiehať na adrese sídla firmy MGM, sro, Považská Bystrica, na ktoré budú uchádzači pozvaní telefonicky, popr. emailom.

Informácie o pozícii

  • MGM, s.r.o.
  • Trenčín (Treinčansky kraj)
  • Odvetvie: Stavebníctvo a reality,
  • Požadované vzdelanie: S maturitou
  • Požadované jazyky: slovenský
  • Plat: 1700-1900 €
  • Typ pracovného pomeru: Plný úväzok
  • Vhodné pre: prax v obore stavebníctvo min 6 rokov, možnosť pracovať aj na živnosť,
  • Miesto pracoviska: Považská Bystrica a Slovensko
Odpovedať na inzerát