Ponuka práce > Príslušník mestskej polície Mesta Dudince

Príslušník mestskej polície Mesta Dudince

Náplň práce

Hliadková a obchôdzková služba v katastrálnom území mesta Dudince a v katastrálnom území Merovce a s tým spojená pracovná činnosť za účelom plnenia úloh stanovených zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorých predpisov

Požiadavky

• vek minimálne 21 rokov,
• úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie,
• bezúhonnosť v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z.,
• telesná a duševná spôsobilosť,
• odborná spôsobilosť a prax v bezpečnostných zložkách min. 1 rok výhodou
• zbrojný preukaz výhodou
• vodičský preukaz skupiny B
• ovládanie úradného jazyka slovom aj písmom.

Ponúkame

Termín nástupu: od 01.05.2024

Ďalšie informácie

Informácie o výberovom konaní
• žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• profesijný životopis s uvedením celkovej dosiahnutej praxe
• fotokópia dokladov o nadobudnutom vzdelaní,
• osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka v bezpečnostných zložkách, ak je uchádzač jeho držiteľom,
• zbrojný preukaz, ak je uchádzač jeho držiteľom,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise,
• súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení zákona v z.n.p.,

• Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 20. februára 2024, osobne na sekretariát Mestského úradu, poštou na adresu : Mestský úrad, Okružná 212/3, 962 71 Dudince alebo e-mailom na e-mailovú adresu podatelna@dudince-mesto.sk.
• Bližšie informácie o pracovnom mieste zasielať e-mailom na: podatelna@dudince-mesto.sk

Informácie o pozícii

  • Mesto Dudince
  • Banska Bystrica (Banskobystrický kraj)
  • Odvetvie: Ostraha a bezpečnosť,
  • Požadované vzdelanie: S maturitou
  • Plat: 1000€/mesačne v čistom
  • Typ pracovného pomeru: Plný úväzok
  • Vhodné pre: odborná spôsobilosť a prax v bezpečnostných zložkách min. 1 rok výhodou
  • Miesto pracoviska: Dudince
Odpovedať na inzerát