Ponuka práce > vedúci zariadenia Poľovnícky kaštieľ Palárikovo

vedúci zariadenia Poľovnícky kaštieľ Palárikovo

Náplň práce

Zodpovedá za správu a efektívne využívanie účelového zariadenia v oblasti stravovacích a ubytovacích služieb, zodpovedá za podporné a administratívne procesy týkajúce sa správy majetku, odvod tržieb a správne vedenie účtovnej evidencie, prípravu podkladov na fakturáciu, analyzuje a kontroluje náklady ÚZ, spolupracuje pri tvorbe finančného plánu zariadenia, prípravu podkladov na mzdy a odmeny, dodržiavanie pracovných predpisov, zabezpečuje komunikáciu s klientmi a internetový objednávkový systém, dohliada na spokojnosť hostí. Zabezpečuje plnú prevádzku účelového zariadenia vrátane prípravy jedál, obsluhy, údržby. Spravuje pridelené služobné vozidlo a mesačne vyhodnocuje jeho prevádzku. Zabezpečuje riadenie zariadenie v intenciách miestnych, okresných, krajských a celoštátnych vyhlášok týkajúcich sa činnosti prevádzky, údržby a bezpečnosti. Navrhuje ceny produktov a služieb, zmeny cien a cenové zľavy v súlade s obchodnou politikou GR. Ste spoluzodpovedný za vedenie, vzdelávanie a motiváciu zamestnancov. Cenové vyjednávanie, samostatná príprava ponúk. Podrobné plánovanie podujatí.

Požiadavky

Požadované vzdelanie min. stredoškolské s maturitou
výhodou zameranie: hotelierstvo, ekonomika, cestovný ruch

Znalosti Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft PowerPoint – pokročilý

Jazykové znalosti:
Znalosť cudzích jazykov výhodou

Požadovaná prax Počet rokov praxe:
3
v oblasti hotelierstva, reštauračných služieb

Osobnostné predpoklady a zručnosti Podmienka praxe min. 3 roky, v riadiacich funkciách 1rok.,
organizačné a rozhodovacie schopnosti
schopnosť viesť tím
samostatnosť, dôslednosť
spoľahlivosť
analytické myslenie, obchodný duch
reprezentatívnosť a profesionálna komunikácia
odolnosť voči stresu
flexibilita
Vodičský preukaz sk. B

Ďalšie informácie

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 29.3.2024

V prípade, že Vás uvedená pracovná ponuka zaujala a spĺňate uvedené kritériá, zašlite svoju žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov e-mailom na adresu uvedenú v kontakte prípadne poštou na adresu spoločnosti v obálke s označením „Výberové konanie“ - uzávierka prihlášok 11.3.2024

K ústnemu pohovoru si pripravte vlastný projekt riadenia prevádzky Poľovníckeho kaštieľa Palárikovo (v rozsahu cca 5 až 10min.) so zameraním na zlepšenie ekonomických ukazovateľov. Údaje čerpajte z voľne dostupných informácií. Prezentáciu požadujeme predložiť aj v tlačovej forme.

Z kapacitných dôvodov budeme kontaktovať a pozývať na osobný pohovor len tých uchádzačov, ktorí budú najlepšie spĺňať naše požiadavky. Doručené materiály uchádzačov, ktorí nebudú pozvaní na osobný pohovor, budú zlikvidované v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.
LESY Slovenskej republiky, š. p., organizačná zložka Podunajsko

Koháryho 2
934 01 Levice
http://www.lesy.sk

Kontaktná osoba: Ing. Katarína Verešová, PhD.
e-mail: katarína.veresova@lesy.sk
Tel.: +421 918 33 44 15

Informácie o pozícii

  • LESY Slovenskej republiky, š p. organizačná zložka OZ Podunajsko
  • Nitra (Nitriansky kraj)
  • Odvetvie: Gastronomia a hotelierstvo, Manažment, Poľnohospodárstvo, lesníctvo, eko,
  • Požadované vzdelanie: S maturitou
  • Požadované jazyky: znalosť cudzích jazykov výhodou
  • Plat: 1143
  • Typ pracovného pomeru: Plný úväzok
  • Benefity: pružný pracovný čas, služobný mobil, notebook, príspevok na rekráciu, príspevok do III.piliera, odmeny pri pracovnom a životnom jubileu, podľa výsledku podniku 13. a 14.mzda, 5 dní dovolenky nad rámec ZP, stravné vyplácané aj počas čerpania dovolenky
  • Miesto pracoviska: Palárikovo
Odpovedať na inzerát