Ponuka práce > Generálny riaditeľ neziskového združenia

Generálny riaditeľ neziskového združenia

Náplň práce

Generálny riaditeľ sa v tejto súvislosti spolieha na tím približne desiatich ľudí, ktorých priamo vedie: administratívnych manažérov (účtovníctvo, HR, komunikácia, sekretariát sekcií) a riaditeľov stredísk.
V rámci tejto pozície máte tieto oblasti zodpovednosti:
Vedenie združenia
Rozpočtové a administratívne riadenie: monitorovanie analytického účtovníctva a finančných a mimofinančných kľúčových ukazovateľov výkonnosti. Realizácia nápravných opatrení, vzťahy s partnermi (banky, účtovné firmy, poisťovne atď.),
HR stratégia: V spolupráci s Riadiacim výborom spoločný vývoj HR stratégie a monitorovanie jej implementácie s operačným a HR tímom (definícia plánu rozvoja zručností, nábor, mzdová politika a pod.)
zákonný monitoring s cieľom predvídať vývoj v právnom rámci združení a ich možné dopady, najmä z hľadiska verejnoprávnych partnerstiev a získavania dotácií,
Trvalé udržiavanie spojenia s riadiacim výborom, príprava, organizácia a účasť na stretnutiach a monitorovanie „nového päťročného asociatívneho projektu“,
Aktualizácia alebo nasadenie vhodných informačných systémov umožňujúcich tímom a združeniu každodenne využívať najlepšie nástroje na správu,
Vyjednávanie a sledovanie zmlúv s rôznymi dodávateľmi združenia.
Monitorovanie plynulosti prepojení medzi sekciami a s administratívnym tímom, ale aj s riaditeľmi rôznych lokalít,
Podpora sekcií: sledovanie vyťaženosti, podpora pri zriaďovaní podujatí a súťaží, zabezpečenie dodržiavania stanov asociácie pre každú sekciu.

Požiadavky

Organizácia bezpečnostných školení.
KNOW-HOW
Autonómia
Prísnosť
Zmysel pre plánovanie
Čestnosť
Zmysel pre kontakt
Dialóg
Diplomacia
Dostupnosť

Informácie o pozícii

  • Lewag, s.r.o.
  • Bratislava (Bratislavský kraj)
  • Odvetvie: Personalistika a HR, Vzdelávanie, veda a vývoj,
  • Požadované vzdelanie: S maturitou
  • Typ pracovného pomeru: Plný úväzok
  • Miesto pracoviska: Brastislava
Odpovedať na inzerát