Ponuka práce > riaditeľ/ riaditeľka SZUŠ Gaudia Trnava

riaditeľ/ riaditeľka SZUŠ Gaudia Trnava

Náplň práce

= riadenie kolektívu pedagógov SZUŠ = prevažne hudobný odbor
= agenda v systéme IZUŠ
- výučba podľa špecializácie
-

Požiadavky

Kvalifikačné predpoklady:
– minimálne vyššie odborné vzdelanie
Odborná prax:
– minimálne 5 rokov
Ďalšie kritériá požiadavky:
– odborná znalosť právnych predpisov
– spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
– bezúhonnosť
– znalosť práce s PC
– organizačné a manažérske schopnosti

Ponúkame

- prácu v zohranom kolektíve pedagógov
- pracovisko priamo v centre mesta
- možnosť zapojiť sa do rôznych rozbehnutých projektov
- participácia na rôznych podujatiach školy

Ďalšie informácie

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú prihlášku do výberového
konania s nasledovnými kritériami:
– profesijný životopis + presná adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt
– doklad o vzdelaní (fotokópia) + potvrdenie o pedagogickej praxi
– čestné prehlásenie o bezúhonnosti
– koncepcia rozvoja školy
– písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania
najneskôr do 30.7.2024 / rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke/ v zalepenej
obálke s označením:
Výberové konanie – riaditeľ/riaditeľka/ Súkromnej základnej umeleckej školy
Na adresu: Súkromná základná umelecká škola GAUDIA, Františkánka 2, 917 01
Trnava
Na výberové konanie budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené
podmienky.

Informácie o pozícii

  • SZUŠ Gaudia
  • Trnava (Trnavský kraj)
  • Odvetvie: Vzdelávanie, veda a vývoj,
  • Požadované vzdelanie: S maturitou
  • Požadované jazyky: slovenský
  • Plat: dohodou
  • Typ pracovného pomeru: Plný úväzok
  • Benefity: akreditácia Erasmus
  • Vhodné pre: samostatného pedagogického zamestnanca
  • Miesto pracoviska: Trnava
Odpovedať na inzerát