Odpovedať na inzerát:
Disponent

Povolené formáty sú PDF, DOCX, DOC, PDF
Povolené formáty sú PDF, DOCX, DOC, PDF