Odpovedať na inzerát:
ŠPECIALISTA HR MASTER DATA (REF. Č.: 10005198)

Povolené formáty sú PDF, DOCX, DOC, PDF
Povolené formáty sú PDF, DOCX, DOC, PDF