Ponuka práce > Lekár pre deti a dorast / Paediatrician

Lekár pre deti a dorast / Paediatrician

Náplň práce

Hľadáme všeobecného lekára pre deti a dorast pre ambulancie pohotovostnej služby v mestách Veľký Krtíš, Revúca, Levice, Bánovce nad Bebravou, Moldava nad Bodvou, Malacky. Možnosť práce na skrátený, plný úväzok alebo obchodnú zmluvu. Ponúkame motivujúce platové ohodnotenie, možnosť platového navýšenia pri dlhodobej spolupráci, bonusy. Dvojzmenná prevádzka, výber služieb podľa preferencie. Ponúkame asistenciu pri presťahovaní, sprostredkovaní ubytovania a a iných administratívnych úkonoch. Ponúkame prácu v príjemnom profesionálnom kolektíve a rodinnej atmosfére.

Náplň práce
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu získanej odbornej kvalifikácie – špecializácie v odbore všeobecný lekár pre deti a dorast, pediatria
- samostatné vykonávanie diagnostickej a liečebnej činnosti

Iné požiadavky
- Flexibilita
- Pro-klientský prístup
- Vysoká odbornosť
- Pracovné nasadenie
- Záujem o odborný a osobnostný rast
- Ukončené špecializačné štúdium

We are looking for a paediatricians for urgent care centres in the towns Veľký Krtíš, Revúca, Levice, Bánovce nad Bebravou, Moldava nad Bodvou, Malacky in Slovakia. Possibility to work part-time, full-time or on business contract. We offer motivating salary, the possibility of salary increase in long-term cooperation, bonuses. Two-shift operation, selection of shifts according to preference. We offer assistance by relocation in arranging accommodation, work and residence permit, language course and other administrative tasks. You'll work in a pleasant professional team and family atmosphere.

Job
- provision of health care in the scope of acquired professional qualification - specialization in the field of pediatrics
- independent performance of diagnostic and treatment activities

Other requirements
- Flexibility
- Pro-client approach
- High expertise
- Work effort
- Interest in professional and personal growth
- Completed specialization study
To apply please send us your CV or contact us on tel. No below.

Informácie o pozícii

  • Viliam Greksa
  • Banska Bystrica (Banskobystrický kraj)
  • Odvetvie: Zdravotníctvo a farmácia,
  • Požadované vzdelanie:
  • Plat: 2800
  • Typ pracovného pomeru: Plný úväzok
  • Miesto pracoviska: Veľký Krtíš
Odpovedať na inzerát