Ponuka práce > Administratívny zamestnanec - Notársky úrad Ilava

Administratívny zamestnanec - Notársky úrad Ilava

Náplň práce

Notársky úrad Ilava, JUDr. Mária Zimanová, prijme do pracovného pomeru administratívneho zamestnanca.

Náplň práce:

1. Administratívne a kancelárske práce, vedenie evidenčných pomôcok, vedenie pokladne, vykonávanie spisovej manipulácie, príprava notárskych písomností a pod.
2. Podávanie informácií, vybavovanie dožiadaní, spisovanie žiadostí, zhromažďovanie materiálov potrebných na spísanie notárskych zápisníc a iných písomností.
3. Vykonávanie jednotlivých úkonov, ktoré sú predmetom notárskej činnosti podľa zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), najmä pri osvedčovaní pravosti podpisov (legalizácia), osvedčovaní správnosti fotokópií listín (vidimácia) a čiastkovými úkonmi pri spisovaní listín.
4. Jednotlivé úkony v konaní o dedičstve najmä pri predbežnom vyšetrení a pri zhromažďovaní dokladov potrebných na prejednanie dedičstva.
5. Ďalšie práce podľa pokynov zamestnávateľa.

Prax v podobnom odbore je vítaná. Požadujeme dobré ovládanie strojopisu.

Miesto výkonu práce: 019 01 Ilava, Moyzesova 861/31

Pracovný čas: PO - PI od 07:30 hod. do 16:00 hod.

Mzda dohodou.

Životopis zasielajte na adresu maria.zimanova@notar.sk. Kontaktovaní budú len vybraní uchádzači.

Informácie o pozícii

  • JUDr. Mária Zimanová, notár
  • Trenčín (Treinčansky kraj)
  • Odvetvie: Administratíva, Právne služby,
  • Požadované vzdelanie: S maturitou
  • Typ pracovného pomeru: Plný úväzok
  • Miesto pracoviska: Ilava
Odpovedať na inzerát